Hội nghị của Nhóm đối tác Y tế về việc thực hiện VHPD

17/01/2017 09:14 157 Lượt xem
Qua gần ba năm thực hiện 10 cột mốc trong y tế Tài liệu Việt Nam Partnership (VHPD), được thông qua để phản ánh cam kết của Bộ Y tế và các đối tác phát triển (DP) trong việc thực hiện các ưu tiên của ngành y tế Việt Nam, một số các hoạt động đã được tiến hành và kết quả đã đạt được, nhưng vẫn còn những khó khăn và thách thức cần được giải quyết để tiếp tục thực hiện VHPD.

Để xem xét tiến độ thực hiện VHPD và con đường phía trước để thúc đẩy quá trình này, cuộc họp HPG về Văn kiện Đối tác Y tế Việt Nam (VHPD) thực hiện - Tiến độ và con đường phía trước đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17 tháng 11 năm 2016. Cuộc họp được chủ trì bởi PGS. TS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế; và đồng chủ trì của Tiến sĩ Socorro Escalante, Điều phối viên Nhóm phát triển hệ thống y tế, Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Hội nghị hoan nghênh sự tham gia của khoảng 70 đại biểu từ các cơ quan của Bộ Y tế, người bị ảnh hưởng và NGO quốc tế, đặc biệt có thêm sự tham gia của khu vực tư nhân.

Trong cuộc họp, các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các bộ chỉ số để đo lường sự thành tựu của mỗi mốc, và gợi ý rằng các VHPD cũng nên cần phải được điều chỉnh để các bối cảnh mới và liên kết với các kế hoạch ngành y tế năm năm và kế hoạch hành động SDG của đất nước.

01. AGENDA hop NKT va tinh (VN) final

01. AGENDA TWGs meeting update (EN) final

02. TWGs & Provincial participation presentation (EN) (15 Nov)

02. TWGs & Provincial participation presentation (VN) (15 Nov)

Input. Cao Bằng

Input. Lai Châu