HPG họp trên TWG và tham gia cấp tỉnh trong HPG

17/01/2017 09:11 124 Lượt xem
Để xem lại vai trò của các nhóm công tác kỹ thuật (TWG) và sự tham gia của các tỉnh trong HPG cũng như để thảo luận cách thức tăng cường các buổi biểu diễn của họ, các cuộc họp HPG về các nhóm công tác kỹ thuật (TWG) và sự tham gia của các tỉnh trong HPG được tổ chức vào ngày 15 Tháng 11 năm 2016 tại khách sạn Hòa Bình, Hà Nội. Cuộc họp được chủ trì bởi bà.

Để xem lại vai trò của các nhóm công tác kỹ thuật (TWG) và sự tham gia của các tỉnh trong HPG cũng như để thảo luận cách thức tăng cường các buổi biểu diễn của họ, các cuộc họp HPG về các nhóm công tác kỹ thuật (TWG) và sự tham gia của các tỉnh trong HPG được tổ chức vào ngày 15 Tháng 11 năm 2016 tại khách sạn Hòa Bình, Hà Nội. Cuộc họp được chủ trì bởi bà. Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Giám đốc Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế; và đồng chủ trì của bà Ritsu Nacken, Phó trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam. Hơn 80 đại biểu đã tham dự cuộc họp, bao gồm cả tiêu điểm của TWG từ các phòng ban của Bộ Y tế, các tỉnh, đại diện các đối tác phát triển, và các INGOs chính và khu vực tư nhân đang làm việc chặt chẽ với các tỉnh, TWG.

Sau phần tổng kết vai trò của TWG và sự tham gia của các tỉnh trong HPG và chia sẻ kết quả chính của các đánh giá về TWG và sự tham gia của các tỉnh, các đại biểu đã được chia thành hai nhóm để thảo luận về các yếu tố thuận lợi và hạn chế hoạt động của TWG thường xuyên và hiệu quả và sự tham gia của các tỉnh trong HPG, cũng như kiến nghị đề xuất cho hoạt động tốt hơn của TWG và sự tham gia của các tỉnh trong HPG. Cả hai nhóm đều nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, cũng như vai trò của Ban thư ký HPG trong việc thúc đẩy các hoạt động của TWG và sự tham gia của các tỉnh trong HPG. Các nhóm nêu một số chủ đề mà có thể là trọng tâm của TWG mới trong thời gian tới: bệnh không lây nhiễm, dân số lão hóa, và y tế điện tử.