Cuộc họp nhóm đối tác y tế cuối năm 2017

07/12/2017 18:06 146 Lượt xem

Ngày 07/12/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp nhóm đối tác y tế (HPG) cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Astrid Bant-Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc; ông Alejandro Montalban-Tham tán công sứ Phái đoàn EU; bà Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Y tế). Tham dự hội nghị còn có đại diện Ban tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban thư ký APEC cùng các đối tác phát triển và đại diện các Bộ/Ngành/Cơ quan liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, GS. TS. Lê Quang Cường khẳng định: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết được hoạch định đến năm 2025 và 2030 cũng là thời điểm hướng tới hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc. Các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết đã bao hàm các tiêu chí cần đạt được trong việc tiếp tục hoàn thành Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) và Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) liên quan đến y tế. Các mục tiêu này sẽ được cụ thể hóa thành các chương trình, đề án lồng ghép với các ưu tiên của kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của Ngành Y tế.

Ngày 25/10/2017, Ban chấp hành TW khóa XII đã thông qua hai Nghị quyết quan trọng đó là Nghị quyết số 20-NQ/TW về công tác bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Trong tình hình mới, với những thay đổi về tình hình khu vực và thế giới, cũng như những thay đổi về kinh tế xã hội của Việt Nam, việc ban hành Nghị quyết về chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân và Nghị quyết về công tác dân số là cột mốc quan trọng, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và sức khỏe toàn diện cho người dân Việt Nam, xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Hệ thống y tế đó có thể cung cấp dịch vụ cho đại bộ phận người dân ở khắp các vùng miền, với hơn 95% dân số tham gia BHYT. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: nâng cao sức khỏe nhân dân; phòng chống dịch bệnh; đổi mới y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện; đẩy mạnh phát triển ngành dược và thiết bị y tế; phát triển nhân lực và khoa học công nghệ; đổi mới hệ thống quản lý; cung cấp dịch vụ và tài chính y tế; và  chủ động, tích cực hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Năm 2017 là một năm đánh dấu những thành tựu về kinh tế xã hội và nhiều sự kiện chính trị nổi bật của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ngành Y tế đã chủ động và tích cực triển khai thành công nhiều nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia và cộng đồng quốc tế. Đối với công tác đối ngoại, với vai trò là nền kinh tế chủ nhà đăng cai APEC 2017, Việt Nam đã tổ chức thành công Cuộc họp cao cấp về y tế và kinh tế lần thứ 7 với sự tham gia của các lãnh đạo y tế cấp cao của 21 nền kinh tế và đại diện của các tổ chức quốc tế, cùng các cuộc họp của Nhóm công tác y tế và các Diễn đàn đối thoại chính sách về y tế.

Bộ Y tế Việt Nam đã tổ chức thành công 2 cuộc họp nhóm: diễn đàn an toàn thực phẩm và cuộc họp cao cấp y tế lần thứ 7 và diễn đàn sáng kiến. Các cuộc họp nhóm đối tác y tế, Việt Nam đã đồng chủ tọa với Peru cuộc họp HWG ở Nha Trang. Việt Nam chủ động đưa ra ưu tiên, xác định chủ đề năm 2017, nhận được sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế: Tăng cường hệ thống y tế, hướng tới y tế toàn dân và phát triển bền vững, hướng tới một khu vực châu Á Thái Bình Dương khỏe mạnh 2020, tài chính y tế bền vững, chống kháng thuốc, sức khỏe người cao tuổi,….

Tại Cuộc họp cao cấp về kinh tế và y tế lần thứ 7, Việt Nam đã chọn chủ đề: cải cách tài chính y tế hướng tới sức khỏe cộng đồng, phát triển y tế bền vững. Việt Nam là một trong những nền y tế đi đầu trong bao phủ y tế toàn dân, mục tiêu sẽ đạt được 90% vào năm 2020. “Đầu tư cho y tế chính là đầu tư cho phát triển”, kiến nghị trình lên 21 nguyên thủ các nền kinh tế APEC để đầu tư hơn cho nền y tế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực dành cho y tế, tiếp nối đề xuất Peru có sự kết nối giữa Hội nghị Bộ trưởng Y tế và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính của các nền y tế. Việt Nam được đánh giá cao về chủ đề và thu hút được các lãnh đạo tài chính các nền APEC.

Việt Nam sẽ tiếp tục chủ tọa với Papua New Guine vào năm 2018,  nước chủ nhà APEC 2018 cho các diễn đàn phòng chống bệnh không lây, sức khỏe người cao tuổi, kháng kháng sinh sẽ triển khai trong năm APEC 2018.