Họp chia sẻ kết quả Vòng đánh giá IHP+ 2016 và triển khai các hoạt động tiếp theo

04/08/2017 20:16 153 Lượt xem

Nhóm Đối tác Y tế Quốc tế (International Health Partnership – IHP+), với mục tiêu hiện tại hướng đến Bao phủ Y tế toàn dân 2030 (UHC 2030) gồm 65 quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam, với mục tiêu tăng cường sức khỏe cộng đồng thông qua các nguyên tắc chung nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ và hợp tác phát triển trong ngành y tế. Hai năm một lần, IHP+ tiến hành đánh giá mức độ thực hiện cam kết của các quốc gia thành viên, với sự tham gia của các cơ quan chính phủ, các đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, và khối tư nhân. Trong năm 2016, Việt Nam đã thực hiện vòng đánh giá lần thứ 5 của IHP+ theo 08 nguyên tắc hợp tác phát triển hiệu quả (gọi tắt là EDC) và đã đưa ra kết quả của vòng đánh giá này trong Báo cáo quốc gia (IHP+ Country Report 2016).

Thúc đẩy các hoạt động liên quan đến IHP+ là một trong những ưu tiên của HPG. Vào sáng Thứ Năm ngày 03/08/2017 tại khách sạn Hòa Bình, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp HPG để chia sẻ thông tin về IHP+ nói chung và kết quả của vòng Báo cáo đánh giá IHP+ 2016 nói riêng, cũng như triển khai các hoạt động cụ thể tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển theo các nguyên tắc EDC. Cuộc họp do PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ HTQT, và TS. Momoe Takeuchi, Trưởng nhóm Phát triển Hệ thống y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng chủ trì, với sự tham gia của khoảng 80 đại biểu đến từ các Vụ, Cục, Tổng Cục của Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế gồm các trường Đại học, Bệnh viện, Viện, các tỉnh, đại diện Bộ KH-ĐT, các Đối tác phát triển, tổ chức Phi chính phủ nước ngoài, tổ chức Xã hội nghề nghiệp, các Viện nghiên cứu và khối tư nhân.

Cuộc họp dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham dự thảo luận theo 08 nguyên tắc hợp tác phát triển hiệu quả (EDC). Một số ý kiến chính được cả ba nhóm thảo luận cùng nhất trí là việc các đối tác cần tăng cường sử dụng hệ thống tài chính quốc gia cũng như báo cáo JAHR để theo dõi và đánh giá hoạt động y tế, hay việc lên kế hoạch cụ thể cho hỗ trợ kỹ thuật cũng như ngân sách để các đối tác dễ dàng tập trung hỗ trợ các ưu tiên của ngành.

EDC 1: Các Đối tác cùng hỗ trợ một chiến lược y tế quốc gia duy nhất

EDC 2: Công tác dự báo trong hợp tác phát triển y tế và hoạch định ngân sách đối với viện trợ cho y tế

EDC 3: Tăng cường và sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý tài chính công (PFM)

EDC 4: Tăng cường và sử dụng hiệu quả hệ thống cung ứng và mua sắm

EDC 5: Tăng cường trách nhiệm giải trình chung

EDC 6: Điều phối hợp tác hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác Nam-Nam

EDC 7: Thúc đẩy sự tham gia của các Tổ chức Xã hội nghề nghiệp

EDC 8: Thúc đẩy sự tham gia của Khối tư nhân

Le Huyen, Cán bộ chương trình Ban thư ký HPG