Họp nhóm đối tác y tế quý I.2019: Đổi mới chính sách y tế Việt Nam

07/05/2019 09:25 444 Lượt xem

Ngày 17/4/2019, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp nhóm đối tác y tế đầu năm 2019 với chủ đề: Đổi mới chính sách y tế Việt Nam. Tham dự Hội nghị có PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; TS. Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam; Ông Eric Sidgwick, Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB); đại diện của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, các Bộ Ngành, Sở Y tế, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia …

Cuộc họp nhóm đối tác y tế là diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao để Bộ Y tế và các Đối tác phát triển thảo luận, trao đổi về các vấn đề chính sách, chiến lược, kế hoạch của Ngành Y tế, nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, hợp tác phát triển cho Ngành Y tế.

Cuộc họp nhóm đối tác quý I/2019 là dịp để Bộ Y tế chia sẻ với các đối tác về đổi mới chính sách cảu Ngành Y tế trong thời gian tới. Đồng thời Bộ Y tế , các Bộ, Ban, Ngành và các đối tác cùng thảo luận và đưa ra các cam kết, khuyến nghị về phối hợp liên ngành, tăng cường hợp tác đối tác và hỗ trợ của các Đối tác quốc tế nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách và ưu tiên của Ngành trong thời gian tới.

Trình bày tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Thực hiện chính sách y tế toàn cầu và hội nhập y tế của Việt Nam là thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu (chương trình sức khỏe Việt Nam, xây dựng phát triển mạng lưới y tế cơ sở, chương trình mục tiêu y tế dân số); bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (về dân số, dịch vụ y tế, bảo vệ tài chính) và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu (PHC) hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC), góp phần thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) liên quan đến sức khỏe ở Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày về một số đổi mới chính sách y tế Việt Nam: về đổi mới chính sách y tế, các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, bất cập về cung ứng dịch vụ y tế và đổi mới về cung ứng dịch vụ y tế, ngôi nhà y tế Việt Nam.

Theo TS. Kidong Park: Việt Nam đã thực hiện rất tốt, cải thiện chương trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, bảo vệ tài chính cho người dân, đồng thời mở rộng hơn nữa các dịch vụ y tế xuống tận tuyến huyện, xã. Tuy nhiên y tế Việt Nam vẫn đang gặp nhiều thách thức như sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm, già hóa dân số…Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam tin rằng Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn thách thức này thông qua bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và đổi mới các chương trình y tế. WHO cam kết hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam các bạn đảm bảo tài chính cho người dân, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế  và đảm bảo an toàn, hiệu quả thuốc thiết yếu cho mọi người. Kêu gọi các đối tác y tế đồng hành với WHO trên con đường đi đến mục tiêu của Việt Nam. WHO cam kết phối hợp với các tổ chức quốc tế, các đối tác Việt Nam trong việc triển khai chương trình SKVN, cam kết sẽ phối hợp với Bộ Y tế triển khai các mục tiêu mà chương trình đặt ra.

Ông Eric Sidgwick cũng cho biết: ADB đang lập kế hoạch để hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới về nhân lực y tế, phòng chống các bệnh không lây nhiễm và tăng cường hệ thống y tế cơ sở. Bao phủ sức khỏe toàn dân là một cuộc đổi mới của Chính phủ Việt Nam và nên tập trung vào các nội dung: dịch vụ, dân số và về tài chính./.