Thẻ Bảo hiểm Y tế có lợi ích gì? | HGTV

BHYT là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi chẳng may ốm đau, tai nạn, nhằm đảm bảo an sinh xã hội. BHYT mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo và đồng bào dân tộc sống ở vùng sâu, vùng xa. Tham gia BHYT là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật.  Do đó đóng tiền mua thẻ BHYT là cách “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”. BHYT chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc cho người có thẻ khi đi khám chữa bệnh( KCB) theo đúng nơi đăng ký ghi trên thẻ. Thực hiện KCB bằng thẻ BHYT giúp người nghèo và cận nghèo bớt đi gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi ốm đau.
Tất cả trẻ em dưới 6 tuổi, những người trong diện hộ nghèo được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí. Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng phí BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo; những người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhà nước hỗ trợ 70% phí BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo; UBND tỉnh Bình Thuận hỗ trợ mức đóng phí BHYT cho người cận nghèo của địa phương là  30%. Như vậy, người cận nghèo chỉ cần đóng 15% mức đóng phí BHYT, tương đương với 93.150 đồng/năm/1 người.
Người có thẻ BHYT khi đi KCB được Quỹ BHYT chi trả tối thiểu 80% chi phí KCB, có nhiều đối tượng được quỹ BHYT chi trả 100%; được y, bác sĩ KCB và được chuyển đến bệnh viện tuyến trên khi bệnh nặng.