Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Y tế

Theo tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 8/4, 20 thành viên Chính phủ được đề nghị miễn nhiệm là những người đến tuổi nghỉ chế độ, không tái cử vào Trung ương khóa 12 hoặc đã nhận nhiệm vụ mới. Riêng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không nằm trong danh này dù không tái cử vào Trung ương. Cùng với bà Tiến, 4 thành viên Chính phủ cũ tiếp tục nhiệm vụ gồm các Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng.