Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời về việc khám chữa bệnh bằng BHYT

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Đó là việc người dân tham gia BHYT càng nhiều càng tốt, người dân phải nhận thức được rằng đây là quyền lợi của mình chứ không phải nghĩa vụ, có nhiều người còn coi đó như “bùa hộ mệnh”. Hiện nay, những người dùng bảo hiểm tự nguyện khi nào ốm thì mới mua, họ không biết đây là quyền lợi, vì với mệnh giá như hiện nay thì gói dịch vụ y tế của chúng ta là rất ưu việt. Bên cạnh đó, phải gắn nhiệm vụ thực hiện BHYT toàn dân với chính quyền các cấp và đưa thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng như chỉ tiêu phát triển nông thôn mới. Đồng thời phải giảm bớt chi phí cho người dân, nghĩa là những người tham gia BHYT thì các dịch vụ y tế cơ bản được BHYT thanh toán.