Diễn đàn chúng ta 12: Bộ trưởng y tế xin khoan dung

Dù không nằm trong danh sách bộ trưởng trả lời chất vấn nhưng sáng nay, trước câu hỏi của một số đại biểu về vấn đề y đức xuống cấp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã được Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn mời giải trình. Nữ bộ trưởng cho hay, đạo đức ngành y không thể hình thành trong 6 năm đào tạo và hành nghề, mà từ lúc chào đời đến khi về thế giới bên kia đều phải có sự giáo dục của gia đình, xã hội và sự rèn luyện của bản thân người đó.