HPG Họp quý I/2015

07/10/2015 16:54 124 Lượt xem

Cuộc họp dành ra phần đầu tiên để toàn bộ khách tham dự cùng nhìn lại tiến trình cũng như mục tiêu và các đầu ra mong muốn của HPG. Cố vấn cấp cao nhóm Đối tác Y tế quốc tế IHP+ bà Katja Janovsky đã mang đến cái nhìn toàn cảnh về hoạt động hợp tác phát triển trên thế giới và xu hướng hợp tác phát triển trong thời gian gần đây để từ đó HPG có thể tham khảo và tìm ra hướng đi phù hợp cho mình.

Trong phần tiếp theo, khách mời tham gia vào phần thảo luận, mở đầu bằng việc cả hội trường chia làm hai nhóm và thảo luận về những thách thức và hạn chế trong cách thức làm việc khiến HPG chưa làm tốt được vai trò và nhiệm vụ của mình là một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao hướng đến kết quả. Trong phần hai của buổi thảo luận, khách mời cùng bàn về các giải pháp và khuyến nghị để giúp cải thiện cách thức làm việc của HPG cũng như vai trò và mối liên kết của nó đối với các bên liên quan (như Bộ Y tế, Đối tác phát triển, khối Phi chính phủ/ xã hội dân sự và các Nhóm kỹ thuật). Phần cuối của cuộc họp cung cấp những thông tin thực tiễn về các nguyên tắc và cách thức tiếp cận hiệu quả của hợp tác phát triển, đồng thời đưa ra các cách để cùng thực hiện Văn kiện Đối tác Y tế Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Tiệc chiêu đãi

Ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu đến Việt Nam

Cuộc họp cấp xem xét về kế hoạch y tế năm năm 2011-2015 với chỉ dẫn về cách các nhiệm vụ lớn đặt trong năm 2011 đã được giải quyết, và cung cấp định hướng cho kế hoạch y tế năm năm tiếp theo 2016-2020. Trong thảo luận, các đối tác phát triển lớn lên ý tưởng về sự cần thiết của việc vận hành các chương trình y tế năm năm với các chỉ số cụ thể để đo lường chỉ tiêu y tế, đặc biệt là tỷ lệ che phủ y tế toàn dân. Một cơ chế phối hợp trong Bộ Y tế cũng như giữa các bộ và giữa các chính phủ và các đối tác phát triển cũng đã được đề cập đến là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch y tế năm năm.

Trong cuộc họp, WHO công bố y tế thế giới ngày 2016 mà sẽ diễn ra vào ngày 07 tháng 4 năm 2016 với chủ đề phòng chống và kiểm soát bệnh tiểu đường.

Meeting materials:

HPG I/2016 Meeting Minutes (EN)

HPG I/2016 Meeting Minutes (VN)

Minister’s speech (EN)

Minister’s speech (VN)

EU’s remarks (EN)

UN’s remarks (EN)

UN’s remarks (VN)

World Bank’s remarks (EN)

World Bank’s remarks (VN)

Five-year health sector plan (EN)

Five-year health sector plan (VN)