HPG Họp quý III/2015

21/10/2015 16:51 98 Lượt xem

Vào sáng ngày 18/04/2015, Nhóm Đối tác Y tế đã có cuộc họp nhằm bàn về cách thức hoạt động của nhóm HPG và tăng cường gắn kết giữa các bên. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của ông Jeffrey Kobza, Quyền Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, bà Katja Janovsky, Cố vấn cấp cao, Nhóm IHP+ và bà Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế, Trưởng Ban thư ký Nhóm Đối tác y tế (HPG).

Cuộc họp dành ra phần đầu tiên để toàn bộ khách tham dự cùng nhìn lại tiến trình cũng như mục tiêu và các đầu ra mong muốn của HPG. Cố vấn cấp cao nhóm Đối tác Y tế quốc tế IHP+ bà Katja Janovsky đã mang đến cái nhìn toàn cảnh về hoạt động hợp tác phát triển trên thế giới và xu hướng hợp tác phát triển trong thời gian gần đây để từ đó HPG có thể tham khảo và tìm ra hướng đi phù hợp cho mình.

Trong phần tiếp theo, khách mời tham gia vào phần thảo luận, mở đầu bằng việc cả hội trường chia làm hai nhóm và thảo luận về những thách thức và hạn chế trong cách thức làm việc khiến HPG chưa làm tốt được vai trò và nhiệm vụ của mình là một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao hướng đến kết quả. Trong phần hai của buổi thảo luận, khách mời cùng bàn về các giải pháp và khuyến nghị để giúp cải thiện cách thức làm việc của HPG cũng như vai trò và mối liên kết của nó đối với các bên liên quan (như Bộ Y tế, Đối tác phát triển, khối Phi chính phủ/ xã hội dân sự và các Nhóm kỹ thuật). Phần cuối của cuộc họp cung cấp những thông tin thực tiễn về các nguyên tắc và cách thức tiếp cận hiệu quả của hợp tác phát triển, đồng thời đưa ra các cách để cùng thực hiện Văn kiện Đối tác Y tế Việt Nam.

20150418 150725

Cuộc họp thu thập được nhiều ý kiến xác đáng, trong đó đa số cho rằng HPG hoạt động chưa hiệu quả một phần là do không có kế hoạch hoạt động rõ ràng và dài hạn, sự tham gia của các bên còn yếu cũng như mối liên kết giữa diễn đàn này với các Nhóm kỹ thuật còn chưa tốt. Để khắc phục điều này, trước hết chúng ta cần phải làm rõ vai trò và chức năng của HPG xem đây là một diễn đàn để trao đổi thông tin hay diễn đàn có vai trò đưa ra các khuyến nghị chính thức về chính sách, một diễn đàn bàn về các vấn đề tổng quát mang tính vĩ mô hay cả các vấn đề về kỹ thuật. Việc hỗ trợ cho Ban thư ký HPG hoạt động được liên tục cũng là một yếu tố quan trọng giúp tăng cường năng lực của HPG. Bên cạnh đó, các ý kiến nhấn mạnh rằng cần phải có sự chỉ đạo và quan tâm sát sao hơn nữa của lãnh đạo cấp cao Bộ Y tế và các bên liên quan đối với diễn đàn HPG.