HPGHọp quý IV/2015

14/10/2015 16:49 548 Lượt xem

Vào sáng ngày 18/08/2015 tại khách sạn Fortuna, Hà Nội, cuộc họp Nhóm Đối tác Y tế HPG lần thứ hai của năm 2015 đã diễn ra với nội dung chia sẻ về xu hướng viện trợ trong ngành y tế tại Việt Nam trong hoàn cảnh mới và trong bối cảnh Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch 5 năm của ngành. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường chủ trì cùng với ông Alejandro Montalban, Tham tán Hợp tác phát triển Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam. 

Một số kết luận chính của cuộc họp bao gồm: (1) Về việc xây dựng kế hoạch 5 năm ngành y tế: Các đại biểu cho rằng kế hoạch cần được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của địa phương, các lĩnh vực ưu tiên và các số liệu thực tế. Kế hoạch 5 năm có thể được xây dựng tổng thể định hướng việc xây dựng kế hoạch cụ thể của từng năm. (2) Về xu hướng viện trợ trong ngành y tế thời gian tới: Xu hướng mới trong chuyển đổi mô hình nhằm tăng tính tự chủ và làm chủ của bên nhận hỗ trợ, tập trung vào kết quả, tăng cường năng lực hệ thống, đồng thời đặt ra yêu cầu cần một cơ chế thực hiện và điều phối phù hợp. Khách tham dự cuộc họp cũng được nghe chia sẻ của Văn phòng Chính phủ về định hướng và mục tiêu của Chính phủ đối với lĩnh vực y tế như vấn đề BHYT, CNTT, đào tạo nhân lực, hoạch định ngân sách.