HPG là gì?

Nhóm Đối tác Y tế (HPG) là diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao của ngành y tế được thành lập vào năm 2004 với mục tiêu tăng cường tính hiệu quả của hợp tác phát triển trong ngành y tế. Với sự tham gia của Bộ Y tế (BYT), các bộ/ngành chính phủ, các tỉnh/thành phố, các Đối tác phát triển bao gồm các Đại sứ quán, các cơ quan hợp tác phát triển đa phương và song phương, Liên Hợp Quốc, các ngân hàng phát triển, các tổ chức Phi chính phủ (NGOs), các tổ chức xã hội nghề nghiệp (CSOs), các viện nghiên cứu và khối tư nhân, HPG được đánh giá là diễn đàn quan trọng và điển hình trong việc xây dựng lòng tin, hiểu biết chung và tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hướng tới hệ thống và cách thức làm việc chung trong ngành y tế.