Nhóm Quản lý chất lượng bệnh viện

Năm thành lập: 2013

Mục đích: Chia sẻ ý kiến và các bài học kinh nghiệm giữa các thành viên của NKT và kết nối chính phủ và các ĐTPT trong việc thảo luận các can thiệp để cải thiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

Cơ cấu tổ chức & đóng góp: NKT này do Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện của Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm đầu mối. Tuy nhiên, nhóm gần như chỉ tồn tại trên giấy tờ vì nhóm chưa tiến hành hoạt động nào từ khi thành lập. Việc thành lập NKT này do Bộ Y tế quyết định nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý chất lượng bệnh viện. Cho đến nay, nhóm đã góp phần xây dựng Kế hoạch quốc gia 2015 về nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn hóa trang thiết bị y tế. Các đối tác thường xuyên của NKT này là CDC, UNICEF, Liên minh Châu Âu (EU) và dự kiến trong tương lai nhóm sẽ thu hút sự tham gia của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và các bệnh viện.

Tài liệu liên quan:

•  Điều khoản tham chiếu của NKT về Quản lý chất lượng bệnh viện

•  Biên bản họp NKT về Quản lý chất lượng bệnh viện