IHP+: Hợp tác phát triển hiệu quả trong y tế

24/12/2016 09:21 16 Lượt xem
Đoạn phim ngắn nhưng đầy cảm hứng từ IHP+ (Nhóm Đối tác Y tế Quốc tế) giải thích rằng tại sao hợp tác phát triển hiệu quả trong ngành y tế lại hết sức cần thiết. IHP+ là một nhóm gồm có 65 đối tác được thành lập năm 2007, nhằm mục tiêu hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho người dân tại các nước đang phát triển dựa trên việc vận dụng các nguyên tắc quốc tế về hiệu quả viện trợ và hợp tác phát triển trong lĩnh vực y tế. Việt Nam chính thức tham gia Nhóm Đối tác y tế quốc tế (IHP+) từ năm 2010.

Nhằm đánh giá hiệu quả của hoạt động hợp tác phát triển dựa theo 07 nguyên tắc của IHP+ đã được các thành viên thông qua năm 2013, IHP+ sẽ tổ chức các vòng giám sát với sự tham gia của các quốc gia thành viên và chuyên gia tư vấn. Vòng giám sát thứ 5 sẽ được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2016 với sự tham gia của 31 quốc gia trong đó có Việt Nam.